Appetizer Sashimi

2 salmon, 3 tuna

Salmon Sashimi

5 pcs
Add picture

Wild Salmon Sashimi

5 pcs

Tuna Sashimi

5 pcs
Add picture

Tuna Toro Sashimi

5 pcs
Add picture

Am Ebi Sashimi

5 pcs
Add picture

Assorted Sashimi

10 pcs
Add picture

Salmon Toro Sashimi

5 pcs
Add picture

Hamachi Sashimi

5 pcs
Add picture

Saba Sashimi

5 pcs
Add picture

Tako Sashimi

5 pcs
Add picture

Hokkigai Sashimi

5 pcs
Add picture

Tuna Tataki

5 pcs